BlusHetVuur Bedrijfshulpverlening

BlusHetVuur Bedrijfs-hulpverlening

Medewerkers van uw bedrijf zijn altijd als eerste ter plaatste in het geval van een calamiteit. Zij dienen dan ook de eerste hulp te verlenen en het is dus belangrijk dat ze weten wat ze moeten doen. BlusHetVuur helpt u met het opleiden van uw medewerkers tot doortastende hulpverleners.

Optimalisatie veiligheid van werknemers en bezoekers

Beperking van de gevolgen van brandschade

U voldoet aan uw wettelijke verplichting

De opleidingen voor de bedrijfshulpverlener van BlusHetVuur voldoen vanzelfsprekend aan de opleidingseisen die in de wet vastliggen. Uitgangspunt van BlusHetVuur is het aanbieden van opleidingen die zorg op maat garandeert, want bedrijfssituaties verschillen soms sterk van elkaar.

De Arbo-wet (artikel 15) verplicht alle bedrijven, scholen en instellingen, tot het organiseren van bedrijfshulpverlening, het opleiden van bedrijfshulpverleners en het beschikbaar stellen van hulpmiddelen.

Opleidingen en mogelijkheden

nibhv

De Basisopleiding is bedoeld voor medewerkers, die de taak van bhv’er op zich gaan nemen en nog nooit een BHV-opleiding hebben gevolgd.

Voor medewerkers die de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener al hebben gevolgd, bieden wij de Herhalingsbijeenkomst aan.

Voor degenen die door de werkgever zijn aangewezen als beheerder van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

Voor een veilig verloop van je evenement, beurs, festival of feest. Better safe than sorry. Zorg voor de veiligheid.

Met  legopoppetjes spelen de medewerkers een casus na. Doel is bewustwording kweken bij uw medewerkers.

Laatste nieuws:

  • 01-03-2021: Het NIBHV lanceert de campagne ‘Ik werk veilig voor jou’. Met deze campagne willen we werkgevers en werknemers bewust maken van het belang van een goede bedrijfshulpverlening. Want juist de bhv’er kan in die eerste, zo belangrijke minuten na een calamiteit of ongeval het verschil kunnen maken tussen leven en dood. Meer info
  • Per 1 januari 2018 geldt de wet het Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP). Meer info lees je in deze Whitepaper-BGBOP van het NIBHV.

Blogs

NIBHV EXPERTISES

Bedrijfshulpverlening Bij incidenten of calamiteiten komen de bedrijfshulpverleners binnen jouw organisatie direct in actie. Ze verlenen eerste hulp bij ongevallen, ze bestrijden een beginnende brand of ze ontruimen een gebouw of terrein. Waar dit nodig is, alarmeren zij de brandweer, politie en ambulance. Een goede bedrijfshulpverlening is letterlijk van levensbelang voor jouw medewerkers en jouw […]

Tien mythen over zelfredzaamheid bij brand

Mythe 1: Mensen kennen de gevaren van brand. In praktijksituaties zijn mensen zich minder bewust van de gevaren van brand dan verondersteld wordt. De gevaarperceptie van mensen is lager dan de ernst van de situatie in werkelijkheid is. Mythe 2: Mensen vluchten zodra ze brandalarm horen. Dat is wat in de bouwregelgeving wordt verondersteld. Maar […]

Wat moet een bhv’er kunnen?

Elke werkgever in Nederland is verplicht om de bedrijfshulpverlening (bhv) op orde te hebben, zodat de gevolgen van brand en ongevallen beperkt blijven. De wetgeving over  bhv en de verplichting van bhv is vastgelegd in de Arbowet.Maar wat moet een bhv’er kunnen, en welke eisen worden er gesteld aan een bhv-cursus? Taken van een bhv’er Als bhv’er kan je […]