Na afronding van de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener zullen de cursisten het examen afleggen. Bij goed gevolg wordt aan elke cursist het certificaat bedrijfshulpverlener uitgereikt. De cursisten voldoen na het behalen van het certificaat aan het opleidingsprofiel vereist door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Duur en Inhoud:

Deze cursus die gedurende 2 dagen of 4 avonden/dagdelen (van elk 4 uur) wordt gegeven bestaat uit de volgende modulen:

Dag 1 Algemeen en Brandbestrijding

 1. Taken van de bedrijfshulpverlener
 2. Communicatie tijdens het/een incident met externe hulpverleningsdiensten
 3. Brand blusinstructie
 4. Alarmering en ontruiming
 5. Brandbestrijding met verschillende kleine blusmiddelen
 6. Toets

Dag 2 Levensreddende handelingen

 1. Bewustzijnstoornissen
 2. Ademhalingsstoornissen
 3. Circulatiestoornissen
 4. Beademing en Reanimatie
 5. Bloedingen
 6. Toets

Indien de medewerker in het bezit is van een geldig EHBO diploma, kan vrijstelling worden verleend voor het onderdeel “levensreddend handelen”. Voorafgaande aan de cursus ontvangt de deelnemer het NIBHV lesboek. (NIBHV=Nederlands Instituut Voor Bedrijfshulpverlening) Er wordt lesgegeven volgens de richtlijnen van het NIBHV door gediplomeerde instructeurs.

Aanvragen informatie/offerte

3 + 4 = ?