NIBHV EXPERTISES

Bedrijfshulpverlening

Bij incidenten of calamiteiten komen de bedrijfshulpverleners binnen jouw organisatie direct in actie.

Ze verlenen eerste hulp bij ongevallen, ze bestrijden een beginnende brand of ze ontruimen een gebouw of terrein. Waar dit nodig is, alarmeren zij de brandweer, politie en ambulance.

Een goede bedrijfshulpverlening is letterlijk van levensbelang voor jouw medewerkers en jouw organisatie.

Lees verder

Brandveiligheid

NIBHV vertaalt complexe brandveiligheidsvoorschriften naar de dagelijkse praktijk van bedrijfshulpverlening.

Iedere dag staan jouw bedrijfshulpverleners klaar voor hun kerntaken, zoals alarmeren, brand bestrijden, ontruimen en het verlenen van Eerste Hulp. Wij helpen hen om deze taak goed in te vullen. Andere medewerkers leren bijvoorbeeld om effectief gebruik te maken van brandmeldinstallaties en vluchtwegen.

Lees verder

Ontruimen

Brand, wateroverlast, stroomuitval, een ongeval met gevaarlijke stoffen, een bommelding of een gaslek: op elke werkplek kan een incident plaatsvinden dat de veiligheid van de mensen in en rond het gebouw direct bedreigt. Op zo’n moment is een goede, snelle ontruiming van het gebouw van levensbelang.

Als werkgever moet je zorgen voor een goede alarmering en evacuatie van alle aanwezigen (ook niet-werknemers), zodat iedereen zo snel mogelijk in veiligheid wordt gebracht. Maar hoe pak je dat goed aan, een goede ontruiming? NIBHV helpt je graag.

Lees verder

Bedrijfsnoodorganisatie

In bedrijven en organisaties met verhoogde risico’s maakt de bedrijfshulpverlening vaak onderdeel uit van een bredere bedrijfsnoodorganisatie.

Dit geldt bijvoorbeeld voor organisaties die werken met gevaarlijke stoffen of waar risico’s zijn voor zware ongevallen, zoals laboratoria, voedingsmiddelenfabrikanten, farmaceutische bedrijven en ziekenhuizen. De opleiding van jouw medewerkers focust bij een bedrijfsnoodorganisatie op de specifieke risico’s in hun eigen werkomgeving.

Lees verder

Arbeidsveiligheid

NIBHV werkt aan het versterken van de arbeidsveiligheid. We leiden preventiemedewerkers op die jouw collega’s helpen om ongelukken, beroepsziekten en andere schade te voorkomen.

We kijken ook mee met jouw bedrijf of organisatie: Is iedereen veilig bezig? En doet jouw organisatie voldoende om bewust veilig te werken?

Lees verder

Bedrijfshulpverlening

BRON :  WWW.NIBHV.NL

Hoofdweg 240
3067 GJ Rotterdam

Postadres
Postbus 8714
3009 AS Rotterdam

Telefoon: 010 – 289 28 88
E-mail: info@nibhv.nl

Wat moet een bhv’er kunnen?

Elke werkgever in Nederland is verplicht om de bedrijfshulpverlening (bhv) op orde te hebben, zodat de gevolgen van brand en ongevallen beperkt blijven. De wetgeving over  bhv en de verplichting van bhv is vastgelegd in de Arbowet.
Maar wat moet een bhv’er kunnen, en welke eisen worden er gesteld aan een bhv-cursus?

Taken van een bhv’er

Als bhv’er kan je zorgen dat de gevolgen van incidenten zoveel mogelijk worden beperkt. Je bent sneller aanwezig bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie. Je kan juist in de beginfase het verschil maken.

De kenmerken van een bhv’er

Er zijn een aantal kenmerken die bepalen of iemand een effectieve bijdrage kan leveren aan de bedrijfshulpverlening bij een calamiteit in een bedrijf en daarmee zorgt voor veiligheid op de werkvloer. Deze kenmerken zijn:

  • Alert – een bhv’er is snel ter plekke. In de meeste gevallen is dit binnen 2 a 3 minuten
  • Stressbestendig – een bhv’er treedt rustig, adequaat en zorgzaam op
  • Daadkrachtig – een bhv’er treedt doortastend op om de situatie onder controle te krijgen én te houden

Bron: NIBHV

Zie voor verdere informatie: https//www.nibhv.nl