De Arbo-wet verplicht de werkgever om ervoor er te zorgen dat de BHV-er te allen tijde adequaat zijn taken kan uitvoeren. Dit houdt in dat de BHV-er zijn kennis en vaardigheden door oefening en of andere activiteiten op peil moet houden. Tijdens de herhalingscursus wordt getoetst of de cursist nog steeds aan de wettelijke eisen voldoet en de voorgeschreven verrichtingen nog beheerst. Werkgevers hebben daarom de verplichting de BHV-er jaarlijks een herhalingscertificaat te laten behalen, die aantoont dat de medewerker voldoet aan de opgelegde basisverplichting.

Duur en Inhoud

Tijdens deze cursus die gedurende 2 dagdelen gegeven wordt, worden alle onderwerpen herhaald, zoals genoemd bij de Basisopleiding. Een dagdeel zal besteed worden aan de Levensreddende handelingen en op het tweede dagdeel wordt aandacht gegeven aan de Brandbestrijding.

Aanvragen informatie/offerte

3 + 5 = ?