Wat is een Table-top oefening?

Bij een TableTop oefening ligt de plattegrond van de locatie of afdeling vergroot op tafel, met behulp van lego poppetjes en bedden en andere attributen spelen de medewerkers een casus na.

Doel is bewustwording kweken bij uw medewerkers:

  • Wat voor incident kan zich voordoen?
  • Hoe moet ik dan handelen en wat is specifiek voor mijn eigen afdeling van toepassing?
  • Daarnaast krijgen zowel medewerkers als leidinggevenden inzicht in zaken die structureel vergeten worden of mogelijk mis kunnen gaan.

Een table-top ontruimingsoefening is een veilige interactieve vorm van oefenen als serieuze voorbereiding op een daadwerkelijke ontruiming.

Door deze training worden deelnemers bewust van hun verantwoordelijkheden om op een snelle- en efficiënte manier een verdieping en/of gebouw te ontruimen. Daarbij wordt voor elke bhv-er inzichtelijk wat daarbij zijn/haar rol is.

Ook aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen als vluchtwegen, installaties, kleine blusmiddelen en rook-, en brandscheidingen worden hierin betrokken. Een table-top oefening is geen vervanging van een praktijkoefening, maar een waardevolle aanvulling Het is handig om de oefening te laten beginnen met een kritische rondgang door het gebouw of afdeling en daarbij goed op te letten waar alle hulpmiddelen (brandblussers, haspels, nooduitgangen etc.) zich bevinden. Bij terugkomst in het leslokaal dienen de cursisten vervolgens deze als symbolen op de tekening op de juiste plaats in te vullen.

LET OP: een table-top oefening kan nooit een echte brand- en of ontruimingsoefening vervangen. Voordeel: deelnemers/cursisten kunnen vaker oefenen. Zeker in de gezondheidsinstellingen is dit een prima aanvulling zonder bewoners en/of patiënten te belasten.

Deze table-top oefeningen zijn voor een in-company cursus zeker een toegevoegde waarde voor uw medewerkers. Dit kan zowel bij de basis- als herhalingscursus.

Informatie table-top oefening aanvragen